Har du sett en barnteckning?

I veckan börjar många av barnen i Lidingö Stad skolan igen. För att påminna bilister om att hålla hastighetsbegränsningen finns barnteckningar utplacerade på Lidingö. Hjälp oss med vårt arbete! Fota och tagga din bild med #KörSnällt i sociala medier. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Senaste nytt från instagram #KörSnällt

VAD ÄR #körsnällt

Lidingös bilister måste sänka farten. Så enkelt kan man sammanfatta syftet med kampanjen #körsnällt. På Lidingö stad arbetar vi dagligen med att förbättra vägarna och öka säkerheten i trafiken – ofta med stor framgång. Men det finns en baksida. När vägarna blir bättre är det nämligen lätt att trycka på gasen lite för mycket. Och hos Lidingös bilister ser vi en negativ trend.

Allt fler kör för fort, helt enkelt. Vi vet. Vi har mätt.

Alla är vinnare

Staden drar därför nu igen igång kampanjen #körsnällt, vilket är precis vad det handlar om.
Eller mer rakt på sak: att få dig som kör bil på Lidingö att hålla hastighetsbegränsningen.
Med hjälp av undersökningar och fakta vill vi visa att alla faktiskt är vinnare när vi kör snällt: du som kör, dina medtrafikanter, cyklister, gångtrafikanter och inte minst miljön.

Kommunen har självklart ett ansvar för att skapa en så bra och säker miljö som möjligt.
Men in i det längsta vill vi undvika att göra Lidingö till en puckelpist full av chikaner, vägbulor och andra farthinder. Vi tycker det är mycket bättre och trevligare om bilisterna tar sitt ansvar, följer hastighetsbegränsningen och kör snällt.

Hur kör man snällt?

Att köra snällt handlar inte om att ligga och krypköra i 30 när hastighetsbegränsningen är 60 kilometer i timmen – det är varken bra för miljön eller för trafikflödet. Att köra snällt innebär att hålla hastighetsbegränsningen, vara uppmärksam på omgivningen och inte vara aggressiv i trafiken.

What’s in it for me?

Vad vinner jag på att köra snällt? What’s in it for me? Det korta svaret är förstås att färre personer dör eller skadas i trafiken. 2008 infördes nya hastighetsgränser på 30, 40 och 60 kilometer i timmen. Syftet var att spara liv, inte minst i det kommunala vägnätet.

Trettio räddar liv

– Trafikverkets undersökningar visar att åtta av tio fotgängare dödas vid en kollision i 50 kilometer i timmen. Om du däremot kör i 30 så överlever personen nio gånger av tio. Som bilist har du ett ansvar att ta hänsyn till oskyddade trafikanter, och vem vill vara skyldig till någons död för att ha kört för fort? undrar Fredrik Meurman, trafikplanerare på Lidingö stad.

Slipp stressen – starta tidigare

Att köra snällt handlar om mer än att ”bara” rädda liv – att köra för fort är ofta kopplat till stress.
– Stressade bilförare är inte bara dåliga bilförare – hets och stress gör också själva körningen mindre lustfylld. Den tid du vinner på att trycka på gasen i en tätort som Lidingö är dessutom i stort sett obefintlig. Så här kan det finnas utrymme för självreflektion. Om du startar din resa några minuter tidigare får du en mer njutbar körupplevelse samtidigt som du blir en bättre trafikant, vilket ju gör oss alla till vinnare, säger Fredrik Meurman.

Behåll lappen!

De senaste månaderna har många bilförare på Lidingö förlorat körkortet, då staden och polisen tillsammans har genomfört många fartkontroller.
– Varje gång har någon blivit av med körkortet, vilket kostar pengar både för samhället och för den som inte längre får köra sin bil. Du mår helt enkelt bättre av att köra snällt, säger Fredrik Meurman.

Varför måste jag köra så sakta?

Varför är det 40 och inte 60 när vägen är så rak och sikten så fri? Varför sänker ni hastighetsbegränsningen? Utifrån vilka kriterier bestäms den tillåtna hastigheten? Den typen av frågor får Lidingös trafikplanerare ofta.
– Det är fem faktorer som styr vilka siffror det ska stå på skyltarna. De beskrivs i handboken Rätt fart i staden, som Trafikverket tog fram 2008 i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Samma faktorer är också underlag för stadens hastighetsplan, säger Abraham Rondon,
trafikingenjör på Lidingö stad.

De fem kriterierna är:

Stadens karaktär – det vill säga hur området kring gatan är utformat, om vägen ligger i ett bostadsområde eller ett industriområde, om det finns trottoarer, om det är tätt mellan portarna etc.

Tillgängligheten för både oskyddade trafikanter och bilister. Hur trafikeras den aktuella gatan? Vilken funktion har gatan för biltrafiken, kollektivtrafiken och utryckningsfordon? Hur tar man sig dit? Finns det transporter som måste passera? Hur är det med gång- och cykelbanor?

Trygghet – den subjektiva upplevelsen av en viss vägsträcka. Framgår bland annat av människornas egna kunskaper och erfarenheter, och av de känslor som framkommer i önskemål (och klagomål) hos de boende.

Trafiksäkerhet. Rena fakta, baserade på trafiksäkerheten för olika trafikantgrupper. På vilka sträckor förekommer det olyckor? Hur snabbt kör bilarna i genomsnitt på olika vägar? Lidingö stad har detaljerad olycksstatistik och gör regelbundna trafikmätningar.

Miljö och hälsa. Miljö och hälsa. Bränsleförbrukningen – och därmed koldioxidutsläppen – är beroende av hastigheten och accelerationen. Att köra snällt ger därför en bättre luft. Även buller är en viktig miljöfaktor som spelar in när hastigheterna bestäms.

Hela handboken Rätt fart i staden finns att läsa här!

Vad gör Lidingö stad?

Lidingö stad arbetar på flera plan för att minska olyckorna i trafiken: informationskampanjer,
extra trafiksäkerhet runt skolorna, tillgänglighetsanpassade busshållplatser, avgränsade gång-
och cykelvägar. Och de två största satsningarna just nu är Säkra skolvägar, som syftar till att
minska biltrafiken till Lidingös skolor, samt hastighetsplanen.

Hastigheten – en säkerhetsfråga

– På Lidingö finns 21 mil vägar och 16 mil gång- och cykelvägar där du ska kunna färdas säkert med bil, buss, cykel eller till fots. Och här är hastigheten en av de viktigaste faktorerna, säger Abraham Rondon, trafikingenjör på Lidingö stad.
Hastighetsaspekten finns därför alltid med i stadens satsningar på infrastruktur.
Och grunden är den hastighetsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2011.

Rätt fart i staden

– Varje hastighetsbeslut måste vägas mot trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö – faktorer från Trafikverkets handbok Rätt fart i staden. I hastighetsplanen har vi analyserat varje enskild gatas funktion och möjligheter, som en del i hela stadens vägnät. Utifrån detta sätter vi sedan hastighetsbegränsningarna, ett område i taget, säger Abraham Rondon.
Eftersom Trafikverket successivt avskaffar hastigheterna 50, 70 och 90 får att 50-vägarna på Lidingö oftast sänkt hastighet till 40 kilometer i timmen.

stopsign

40 kilometer i timmen blir allt vanligare på Lidingös vägar. Syftet är att höja trafiksäkerheten på Lidingö

Politikerna beslutar

Några vägar har fått hastigheten höjd till 60, men i allmänhet handlar det om sänkningar.
För att ändra en hastighetsbegränsning krävs en lokal trafikföreskrift och ett politiskt beslut,
så säger lagen. När beslutet är taget sätter staden upp nya skyltar, och mäter sedan hastigheten
på den omskyltade sträckan.

Sakta ner!

– Våra mätningar visar tyvärr att Lidingös bilister tyvärr inte har anpassat sig till de nya hastighetsbegränsningarna. På de vägar där vi har sänkt från 50 till 40 har den faktiska hastigheten sjunkit med i genomsnitt två kilometer i timmen. Det finns ju alltid möjlighet att införa hastighetsbegränsande åtgärder, till exempel gupp eller chikaner. Men vårt mål är ju att bilisterna själva ska ta sitt ansvar, sakta ner och köra snällt, säger Abraham Rondon.
Hela hastighetsplanen kan du läsa här!

Vad gör polisen?

Vi pratade med Fredrik Wallén som är Polis i Lidingö, för att kolla hur trafiksituationen ser ut i staden.

Hur jobbar ni med hastighetsfrågor?
– Vi gör trafikkontroller varje vecka. Vi har märkt att vid till- och frånfarten är det är lite si och så att hålla hastigheten, och speciellt över bron gick det lite för fort ibland för vissa bilister.

Är Lidingöborna mer benägna att köra fort?
– Enligt min erfarenhet sticker inte Lidingöborna ut mer än de som bor i andra ytterförorter till Stockholm, utan det är samma förseelser. Det kan vara bilister som inte håller farten vid förskolor och skolar, samt fortkörningar vid små gator.

Det jag tycker Lidingöborna är bra på, är att ge tips till oss var fortkörningar sker. Det vill jag verkligen uppmuntra! Säger Fredrik Wallén och fortsätter;

– När vi har fått tips och vi har åkt ut till platsen där fortkörningar sker enligt rapport, är det inte helt ovanligt att det är dom som bor i området som kör fortast. Det har även hänt att vi har bötfällt tipsaren som själv körde för fort. Det är viktigt att tänka på hur man själv kör.

Vad har ni för åtgärder?
– Vi kör kontinuerliga hastighetskontroller och vi försöker också vara synliga. En polisbil i trafiken har en lugnande effekt på bilister. Vi har dagligen en polispatrull ute på vägarna, och det är en stor bidragande effekt till att eventuella fortkörningar minskar, personer skärper till sig helt enkelt.

Ditt och mitt ansvar!

Vi är alla ansvariga för säkerheten i trafiken – staden, polisen och medborgarna. Men hur man än vrider och vänder på det vilar det största ansvaret hos bilförarna. Det är bilförarna som kör för fort, ingen annan. Och varken trafikskyltar, vägbulor eller avgränsade trottoarer kan ändra på var och ens trafikmoral.

– Kommunen ansvarar för vägarna, säger Fredrik Meurman, trafikplanerare på Lidingö stad.
Det är vår skyldighet att förebygga olyckor och skapa en god framkomlighet.
Polisen har i sin tur ansvar för att övervaka och utreda brott i trafiken, till exempel fortkörning, rattfylleri, aggressiv körning och trafikolyckor.

– Men det är upp till föraren att faktiskt köra på ett säkert och defensivt sätt. Om det sker en olycka är det inte polisen eller kommunen som ställs till svars – det är bilföraren. Speciellt om han eller hon har kört för fort, det är ingen annans fel. Och trenden på Lidingö är tyvärr att hastigheterna blir allt högre.